Ang Pagmamahal ng Isang CPA

Ang pagmamahal ng isang CPA ay hindi nagde-DEPRECIATE. RELIABLE, regardless of the face & looks dahil ang prinsipyo nito ay laging SUBSTANCE OVER FORM. COMPLETE, ‘yung tipong wala ka nang hahanapin pa kasi marunong mag-ADJUST. Read more of this post

%d bloggers like this: